مزایایی که اسپات برای راننده ها دارد :

آزادی و راحتی

بدون شیفت و بدون رییس ، هر زمان که دوست دارید کار کنید، حتی فقط هنگام بازگشت از محل کار به خانه!!

درآمد بالاتر

نسبت به قبل درآمد بیشتری خواهید داشت.دیگر نیازی نیست در جستجو مسافر باشید یا بدون مسافر تردد کنید.

کمیسیون کمتر

کمیسیون اسپات نسبت به آژانس ها و ... کمتر است ، ما هوای شما را داریم.